Työllisyyden pelikenttä on kuin jalkapallokenttä, jossa tavoitteena on rakentaa peliä, hyökätä ja puolustaa joukkueen edun mukaisesti. Osalla pelaajista on vakiintunut pelipaikka ja osa pelaajista istuu vielä vaihtopenkillä odottamassa näytön paikkaa. Vaihtopenkiltä ponnistaminen osaksi joukkuetta vaatii kuitenkin valmentajan ja taustajoukkojen tukea sekä riittävästi aikaa. Kun pelaaja saa lisää peliaikaa ja vastuuta, taidot ja osaaminen kehittyvät ja pelaaja kasvaa osaksi joukkuetta, osaksi toimivaa kenttää. Oulussa, kuten muuallakin Suomessa, työllisyyden pelikentällä on yhä liikaa pelivuoroansa odottavia.

Suomessa työttömyys on hiljalleen kääntynyt laskuun. Silti työttömien määrä, varsinkin nuorten joukossa, on edelleen suuri. Kohtaanto-ongelmaa esiintyy paljolti. On työpaikkoja, mutta niihin ei löydy työntekijöitä ja taas puolestaan on työttömiä työnhakijoita, mutta ei juuri heille sopivia työpaikkoja. Osaaminen on kaiken keskiössä, oltiin sitten työpaikalla tai pelikentällä. Työttömän työnhakijan tulee oppia tunnistamaan osaamisensa, mikä sujuu, mikä osaaminen on ehkä vanhentunutta, mihin tarvitsisi uutta potkua, miten toimin osana joukkuetta. Työpaikoilla vaaditun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen ovat tärkeitä jokaista työtehtävää määriteltäessä.

Olemme BusinessOulu työllisyyspalveluissa Oulussa kehittäneet työssävalmennuksen, joka mahdollistaa työnhakijan kehittymiseen työpaikan osaajaksi yhteisten tavoitteiden avulla. Työssävalmennuksella pyrimme tehostamaan työnhakijan ja työnantajan kohtaamisia ja toimivampaa yhteistyötä. Työssävalmennus käynnistyy, kun valmentaja, työnhakija ja työnantaja tapaavat työpaikalla, sopivat tavoitteista, tavoitteiden arvioinnista sekä keskustelevat työtehtävien sisällöistä, työnhakijan mahdollisista kehittymisen kohdista, työyhteisön toiminnasta sekä työpaikan tarpeista. Valmennukseen kuuluvat tiiviit tapaamiskerrat uuden työntekijän ja työnantajan kanssa yrityksen aidossa toimintaympäristössä. Kehittyminen tehdään näkyväksi sekä työntekijän että työtehtävän näkökulmasta työssävalmennuksen arviointimenetelmän avulla.  Tällöin saadaan ajantasainen ja realistinen kuva edistymisestä, kehittymiskohteista, ja siten pohja työnhakijan jatkosuunnitelmiin aina työsuhteeseen saakka.

Vaihtopenkiltä on mahdollista edetä, vakiinnuttaa paikka itselleen parhaiten soveltuvassa pelipaikassa. Työelämän pelikentällä vastuuta edistymisestä ottavat pelaajan lisäksi myös työnantajat, kunnat ja osaavat asiantuntijat. Tarvitaan valmentajia, jotka tuovat osapuolten osaamisen ja kehittymisen yhteen, sanoittaen tarpeen mukaisia kohtia. Vastuun kantaminen tehdään yhdessä. Ihan kuin jalkapallokentällä, yhteispelillä päästään onnistumisiin.

Osaaminen tulee nähdä yksilöllisesti, mutta myös laaja-alaisesti osana työyhteisöä ja työpaikan menestymistä. Yhteinen osaaminen on enemmän kuin yhden ihmisen osaaminen. Yhdessä osaamme enemmän ja yksilön osaaminen voi saada uusia merkityksiä. Annetaan kaikille mahdollisuus tulla pelaamaan. Pois vaihtopenkiltä – osaamisen pelikentälle.