Artikkeli julkaistu myös Osaava.tredu -nettisivulla: https://osaava.tredu.fi/2018/09/10/tyo-ja-unelmat-podcast-tavoittaa-nuoret-ja-voimauttaa-ajattelemaan/ 

Pidimme DuuniPolku -hankkeen ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyössä podcastin nuorille aiheesta ”Työ ja Unelmat”. Podcastissa käsittelimme vapaamuotoisesti työnhakua, urasuunnittelua ja opiskelua sekä nuorten vahvuuksia, kokemuksia sekä koettuja haasteita työllistymisessä ja kouluympäristössä. Podcast pidettiin New Start -roolipeliyhteisölle heidän omalla palvelimellaan. Osallistujia, eli podcastia kuuntelemassa ja chatissa keskustelemassa, oli parhaimmillaan 17 nuorta.

Discord -chatpalvelut podcastin alustana

Käytimme Discord-chatpalvelua, jossa on mahdollista luoda oma palvelin (”suljettu keskusteluryhmä”) ja eri aihepiireille sopivia kanavia. Discordissa pystyy chatin lisäksi liittymään puhekanavalle, eli eräänlaiseen avoimeen puheluun, jossa osallistujat hallinnoivat mikkiä ja keskustelua kuten Skypessä. Discord on maksuton palvelu. Sen voi ladata tietokoneelle ja puhelimelle tai käyttää ohjelman selainversiota.

Kuva 1. Kuvakaappaus Discord -ohjelmasta, ”Työ ja Unelmat” -podcastin keskustelupalstalta. ”NewStart” vasemmassa yläkulmassa kuvastaa luotua palvelinta eli suljettua keskusteluryhmää, jolla podcast tapahtui. Hashtagilla merkityt avainsanat vasemmalla reunalla ovat eri aihepiireistä koostuvia keskustelukanavia, joita nuoret ovat kiinnostuksensa mukaan palveluun luoneet. #Puhelukanavalla (keskellä ylhäällä) tapahtui podcastin keskustelu. Nuoret käyttävät NewStart -pelissä nimimerkkejä ja roolihahmoja, joiden ikonit näkyvät kommentin edessä.

Valmistelut

Kokeilimme uutta tapaa lähestyä nuoria työn ja koulutuksen teemoissa. Discordin anonyymiys ja mahdollisuus osallistua keskusteluun chatissa samalla oppien ja kuunnellen, sopii hyvin nuorten kanssa sensitiivisten aiheiden käsittelyyn. New Start-internetroolipelin kautta tuli mahdollisuus tavoittaa samanaikaisesti useampia nuoria, joita työ ja koulu aiheena puhuttelevat. Puhelusta ja aihepiiristä kerrottiin nuorille etukäteen, ja heitä rohkaistiin miettimään, mitä aihe voisi heille henkilökohtaisesti tarjota.

Toteutus

Podcastin vetäjä rekisteröityi ohjelmaan, loi palvelimen ja kutsui keskustelijat puhekanavalle kutsulinkillä. Puhekanavan lisäksi käytössä oli tekstichat. Molemmat ovat olemassa Discordissa jo automaattisesti. Podcast toteutettiin Discordin selainversiolla eli mitään ei tarvinnut ladata erikseen koneelle. Keskustelua vedettiin DuuniPolku -hankkeen ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden toimesta siten, että kolme henkilöä puhuivat mikkeihin ja osallistuivat myös chatkanavan keskusteluihin. Kuuntelijat pystyivät kuuntelemaan puhelua ja osallistumaan chattiin samanaikaisesti.

Kokemukset

Yhteisön nuoret ottivat aiheen hyvin vastaan ja paikalle tuli kuuntelijoita ennakkoilmoittautumisia enemmän. Keskustelu oli aktiivista ja tämän tyyppinen tapa keskustella herätti heitä jakamaan kokemuksiaan avoimesti ja antamaan toisille vertaistukea.

Muistoja Instagram -storysta podcastin alkuvaiheilta ja valmistelusta. Podcastin pitäminen oli innostavaa, sillä sen avulla pääsi askelen lähemmäs ja syvemmälle nuorten kokemusmaailmaa työllistymiseen liittyvistä asioista. Vasemmalla on DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Annina Kipponen. Oikealla valmisteluita tekevät DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Lilli Tolvila sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden verkostokoordinaattori Sanni Vihersaari.

Tutustu ohjelmaan: https://discordapp.com/

 

Teksti ja kuvat:

Annina Kipponen, DuuniPolku -hanke, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

Sanni Vihersaari, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut