DuuniPolku Turku

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet toteutettiin yhdessä ja niillä oli yhteinen toteuttamissuunnitelma tavoitteiden osalta. 

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeiden yhteiset tavoitteet olivat:

  1. työnhakijoiden haastattelukäytäntöjen kehittäminen
  2. ohjausta tukevien palvelupolkujen mallintaminen
  3. mentorointimallin kehittäminen
  4. työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Työllisyysviuhka) kehittäminen

Osahankkeissa keskeistä oli yhteistyömallin rakentaminen, jossa kaupungin työllisyyspalvelujen ja ammattikorkeakoulun välille, jossa sosionomikoulutus integroituu käytännön työllisyyden edistämiseen. Keskeisessä roolissa olivat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.

Haastattelukäytäntöjen kehittäminen

Osahankkeiden yhteisenä tavoitteena oli kehittää työnhakijoiden haastattelumenetelmiä ja luoda haastattelulomakkeita voimavarakeskeisen orientaation ja motivoivan haastattelun menetelmien pohjalta. Tarkoituksena on, että hankkeessa kehitetyt menetelmät ja lomakkeet otetaan käyttöön työllisyyspalveluissa ja oppilaitoksissa. Motivoivilla ja vaikuttavilla haastatteluilla vahvistetaan työnhakijoiden voimavaroja ja edistetään heidän työllistymistään.

Haastattelukäytäntöjen kehittäminen toteutettiin monisektorisena yhteistyönä. Hanketyöntekijöiden lisäksi mukana yhteiskehittämisessä olivat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat, työllisyyspalvelujen työntekijät, alueellisen työllisyyskokeilun asiakkaat, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat sekä alueen yritykset.

Palvelupolkujen mallintaminen

Turun kaupungin osahanke rakensi palvelupolkukuvaukset alueellisen työllisyyskokeilun eri asiakasryhmille. Palvelupolut kuvattiin viidelle eri asiakasryhmälle: alle 25-vuotiaan nuoren polku, maahanmuuttajan kotoutumispolku, työkykyisen 12 kk työttömänä olleen polku, osatyökykyisen 12 kk työttömänä olleen polku ja työkyvyttömän polku. Palvelupolkumalleja voivat hyödyntää asiakasohjausta tekevät työllisyyspalvelujen henkilöstö.

Mentorointimallin kehittäminen

Mentorointimallin kehittämisessä keskeistä oli vertaismentorointi. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tuotiin innostamaan nuorelta nuorelle -idealla etenkin alle 25-vuotiaita nuoria täydentämään koulutustaan ja osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin.

Vertaismentorointia toteutettiin alueellisessa työllisyyskokeilussa, jossa mentoroinnin kohderyhmänä oliat kokeilun nuoret asiakkaat. Vertaismentoroinnissa tavoitteena oli lisäksi, että osa mentoroinnin kohteena olevista asiakkaista tulisi toimimaan myöhemmässä vaiheessa itse mentoreina muille työttömille nuorille.

Työllisyysviuhkan kehittäminen

Osahankkeiden tärkeä yhteinen tehtävä oli Turun alueen työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Työllisyysviuhka) rakentaminen ja kehittäminen. Työllisyysviuhkaan oli tarkoitus koota kaikki alueen työllisyyspalvelut siten, että ne löytyvät helposti yhdestä paikasta.

Suunnitelmana oli, että Työllisyysviuhkan verkkosivusto otetaan vaiheittain käyttöön siten, että ensimmäisessä vaiheessa sitä käyttävät työllisyyspalvelujen työntekijät, toisessa vaiheessa myös palveluja tarvitsevat työttömät työnhakijat ja kolmannessa vaiheessa myös työllisyyshankkeet ja palvelutuottajat. Tarkoituksena oli, että työllisyyshankkeet ja palvelutuottajat voivat hyödyntää Työllisyysviuhkaa myös uusien palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Turun kaupungin osahanke vastasi Työllisyysviuhkan teknisestä toteuttamisesta ja palvelujen kokoamisesta verkkotietopalveluun. Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat sekä alueellisen työllisyyskokeilun työntekijät ja asiakkaat olivat mukana verkkosivuston testaamisessa ja kehittämisessä. Yhteistyötä tehtiin mm. 6Aika: Digipore – hankkeen kanssa. 

Yhteistiedot

Arto Alakoski
hankekoordinaattori
6Aika: DuuniPolku -hanke
arto.alakoski@turku.fi
puh. 044 907 2294

Turun kaupunki
Työllisyyspalvelukeskus
Käsityöläiskatu 10
PL 1000, 20701 Turku

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi