Duunipolku Turku

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet toteutetaan yhdessä ja niillä on yhteinen toteuttamissuunnitelma tavoitteiden osalta. Molempien osahankkeiden kesto  on 1.11.2017–31.10.2019.

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeiden yhteiset tavoitteet ovat:

  1. työnhakijoiden haastattelukäytäntöjen kehittäminen
  2. palvelupolkujen mallintaminen
  3. mentorointimallien kehittäminen
  4. työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Palveluviuhka) kehittäminen

Osahankkeissa keskeistä on työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla työllisyyden ja oppimisen edistämiseksi. Keskeisessä roolissa tässä ovat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.

Haastattelukäytäntöjen kehittäminen

Osahankkeiden yhteisenä tavoitteena on kehittää työnhakijoiden haastattelumenetelmiä ja luoda haastattelulomakkeita voimavarakeskeisen orientaation ja motivoivan haastattelun menetelmien pohjalta. Tarkoituksena on, että hankkeessa kehitetyt menetelmät ja lomakkeet otetaan käyttöön työllisyyspalveluissa ja oppilaitoksissa. Motivoivilla ja vaikuttavilla haastatteluilla vahvistetaan työnhakijoiden voimavaroja ja edistetään heidän työllistymistään.

Haastattelukäytäntöjen kehittäminen toteutetaan monisektorisena yhteistyönä. Hanketyöntekijöiden lisäksi mukana kehittämisessä ovat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat, työllisyyspalvelujen työntekijät, alueellisen työllisyyskokeilun asiakkaat, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat sekä alueen yritykset.

Palvelupolkujen mallintaminen

Turun kaupungin osahanke rakentaa palvelupolkukuvaukset alueellisen työllisyyskokeilun eri asiakasryhmille. Tavoitteena on mallintaa palvelupolut viidelle eri asiakasryhmälle: alle 25-vuotiaan nuoren polku, maahanmuuttajan kotoutumispolku, työkykyisen 12 kk työttömänä olleen polku, osatyökykyisen 12 kk työttömänä olleen polku ja työkyvyttömän polku. Palvelupolkukuvausten rakentaminen tapahtuu yhteistyössä alueellisen työllisyyskokeilun työntekijöiden kanssa.

Palvelupolkukuvauksissa tarkoituksena on myös ottaa huomioon samaan asiakasryhmään kuuluvien eri tilanteissa olevien asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä monialainen yhteistyö. Lisäksi tavoitteena on ottaa huomioon palvelupoluissa nimettyjen palvelujen rooli asiakkaan henkilökohtaisen ohjauksen järjestämisessä.

Mentorointimallien kehittäminen

Mentorointimallien kehittämisessä keskeistä on vertaismentorointi. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tuodaan innostamaan nuorelta nuorelle -idealla etenkin alle 25-vuotiaita nuoria täydentämään koulutustaan ja osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin.

Vertaismentorointia on tarkoitus toteuttaa alueellisessa työllisyyskokeilussa, jossa mentoroinnin kohderyhmänä ovat kokeilun nuoret asiakkaat. Vertaismentoroinnissa tavoitteena on lisäksi, että osa mentoroinnin kohteena olevista asiakkaista tulisi toimimaan myöhemmässä vaiheessa itse mentoreina muille työttömille nuorille.

Palveluviuhkan kehittäminen

Osahankkeiden tärkeä yhteinen tehtävä on Turun alueen työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Palveluviuhka) rakentaminen ja kehittäminen. Palveluviuhkaan on tarkoitus koota kaikki alueen työllisyyspalvelut siten, että ne löytyvät helposti yhdestä paikasta.

Suunnitelmana on, että Palveluviuhkan verkkosivusto otetaan vaiheittain käyttöön siten, että ensimmäisessä vaiheessa sitä käyttävät työllisyyspalvelujen työntekijät, toisessa vaiheessa myös palveluja tarvitsevat työttömät työnhakijat ja kolmannessa vaiheessa myös työllisyyshankkeet ja palvelutuottajat. Tarkoituksena on, että työllisyyshankkeet ja palvelutuottajat voivat hyödyntää Palveluviuhkaa myös uusien palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Turun kaupungin osahanke vastaa Palveluviuhkan teknisestä toteuttamisesta ja palvelujen kokoamisesta verkkotietopalveluun. Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat sekä alueellisen työllisyyskokeilun työntekijät ja asiakkaat ovat mukana verkkosivuston testaamisessa ja kehittämisessä.

Yhteystiedot

Arto Alakoski
hankekoordinaattori
6Aika: DuuniPolku -hanke
arto.alakoski@turku.fi
puh. 044 907 2294

Turun kaupunki
Työllisyyspalvelukeskus
Käsityöläiskatu 10
PL 1000, 20701 Turku

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi