DuuniPolku Turku AMK

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet toteutettiin yhdessä ja niillä oli yhteinen toteuttamissuunnitelma tavoitteiden osalta. Hankkeen kohderyhmänä olivat alueellisen työllisyyskokeilun asiakkaat: alle 25-vuotiaat nuoret ja kaikenikäiset 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleet sekä ammatillisen oppi­laitoksen opiskelijat.

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeiden yhteiset tavoitteet olivat:

  1. haastattelukäytäntöjen kehittäminen
  2. ohjausta tukevien palvelupolkujen mallintaminen
  3. mentorointimallin kehittäminen
  4. työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Työllisyysviuhka) kehittäminen

Osahankkeissa keskeistä oli työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla työllisyyden ja oppimisen edistämiseksi.

Osahankkeiden yhteisenä tavoitteena oli kehittää työnhakijoiden haastattelumenetelmiä ja luoda haastattelulomakkeita voimavarakeskeisen orientaation ja motivoivan haastattelun menetelmien pohjalta. Tarkoituksena on, että hankkeessa kehitetyt menetelmät ja lomakkeet otetaan käyttöön työllisyyspalveluissa ja oppilaitoksissa. Motivoivilla ja vaikuttavilla haastatteluilla vahvistetaan työnhakijoiden voimavaroja ja edistetään heidän työllistymistään.

Hankkeessa rakennettiinn palvelupolkukuvaukset alueellisen työllisyyskokeilun eri asiakasryhmille. Palvelupolut mallinnettiin viidelle eri asiakasryhmälle: alle 25-vuotiaan nuoren polku, maahanmuuttajan kotoutumispolku, työkykyisen 12 kk työttömänä olleen polku, osatyökykyisen 12 kk työttömänä olleen polku ja työkyvyttömän polku. Palvelu­polkukuvausten rakentaminen tapahtui yhteistyössä alueellisen työllisyyskokeilun työntekijöiden kanssa.

Mentorointimallien kehittämisessä keskeistä oli vertaismentorointi. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tuotiin innostamaan nuorelta nuorelle -idealla etenkin alle 25-vuotiaita nuoria täydentämään koulutustaan ja osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin.

Osahankkeiden tärkeä yhteinen tehtävä oli Turun alueen työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Työllisyysviuhka) rakentaminen ja kehittäminen. Palveluviuhkaan oli tarkoitus koota kaikki alueen työllisyyspalvelut siten, että ne löytyvät helposti yhdestä paikasta.

Turun ammattikorkeakoululla oli myös itsenäinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kehittää motivoivasta haastattelusta toiminnallisiin menetelmiin perustuva malli. Turun ammattikorkeakoulun ja Turun ammatti-instituutin yhteistyö muokkautui ja toimijat kehittivät yhteistyössä toisen asteen opiskelijoiden tueksi toiminnallisiin menetelmiin perustuvia työvälineitä nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien ohjaamiseen. 

 

Yhteystiedot

Niina Vuoristo
projektipäällikkö
Lehtori, koulutusvastaava
Puh. 040 3550939

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi