Duunipolku Turku AMK

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet toteutetaan yhdessä ja niillä on yhteinen toteuttamissuunnitelma tavoitteiden osalta. Hanke toteutuu ajalla 1.11.2017–31.10.2019. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueellisen työllisyyskokeilun asiakkaat: alle 25-vuotiaat nuoret ja kaikenikäiset 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä olleet sekä ammatillisen oppi­laitoksen opiskelijat.

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeiden yhteiset tavoitteet ovat:

  1. haastattelukäytäntöjen kehittäminen
  2. palvelupolkujen mallintaminen
  3. mentorointimallien kehittäminen
  4. työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Palveluviuhka) kehittäminen.

Osahankkeissa keskeistä on työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla työllisyyden ja oppimisen edistämiseksi.

Osahankkeiden yhteisenä tavoitteena on kehittää työnhakijoiden haastattelumenetelmiä ja luoda haastattelulomakkeita voimavarakeskeisen orientaation ja motivoivan haastattelun menetelmien pohjalta. Tarkoituksena on, että hankkeessa kehitetyt menetelmät ja lomakkeet otetaan käyttöön työllisyyspalveluissa ja oppilaitoksissa. Motivoivilla ja vaikuttavilla haastatteluilla vahvistetaan työnhakijoiden voimavaroja ja edistetään heidän työllistymistään.

Hankkeessa rakennetaan palvelupolkukuvaukset alueellisen työllisyyskokeilun eri asiakasryhmille. Tavoitteena on mallintaa palvelupolut viidelle eri asiakasryhmälle: alle 25-vuotiaan nuoren polku, maahanmuuttajan kotoutumispolku, työkykyisen 12 kk työttömänä olleen polku, osatyökykyisen 12 kk työttömänä olleen polku ja työkyvyttömän polku. Palvelu­polkukuvausten rakentaminen tapahtuu yhteistyössä alueellisen työllisyyskokeilun työntekijöiden kanssa.

Mentorointimallien kehittämisessä keskeistä on vertaismentorointi. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tuodaan innostamaan nuorelta nuorelle -idealla etenkin alle 25-vuotiaita nuoria täydentämään koulutustaan ja osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin.

Osahankkeiden tärkeä yhteinen tehtävä on Turun alueen työllistymistä edistävät palvelut kattavan verkkotietopalvelun (Palveluviuhka) rakentaminen ja kehittäminen. Palveluviuhkaan on tarkoitus koota kaikki alueen työllisyyspalvelut siten, että ne löytyvät helposti yhdestä paikasta.

Yhteystiedot

Niina Vuoristo
projektipäällikkö
Lehtori, koulutusvastaava
GSM 040 3550939

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi