DuuniPolku Turku

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osatoteutukset toteutettiin yhdessä ja niillä oli melko pitkälle yhteinen toteuttamissuunnitelma tavoitteiden osalta. 

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeiden yhteiset tavoitteet olivat:

  1. työnhakijoiden haastattelukäytäntöjen kehittäminen
  2.  ohjausta tukevien palvelupolkujen mallintaminen
  3. mentorointimallin kehittäminen
  4. palvelutiedot kokoavan verkkosivuston (Työllisyysviuhka) kehittäminen

Osahankkeissa keskeistä oli työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla työllisyyden ja oppimisen edistämiseksi. Keskeisessä roolissa tässä olivat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.

Hankkeet toteutettiin 11/2017 – 1/2020.

 

Turun kaupunki

Turun ammattikorkeakoulu

Arto Alakoski
hankekoordinaattori
arto.alakoski@turku.fi
puh. 044 907 2294

Turun kaupunki
Työllisyyspalvelukeskus
Käsityöläiskatu 10
PL 1000, 20701 Turku

Niina Vuoristo
projektipäällikkö
Lehtori, koulutusvastaava
niina.vuoristo@turkuamk.fi
puh. 040 3550939