Duunipolku Tampere

Tapahtumat

Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden osahankkeessa ehkäisemme nuorisotyöttömyyttä. Hankkeen keskiössä on ammatillisista opinnoista valmistumassa olevien työllistymisen tukeminen yhteistyössä Tredun opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Kehitämme työllisyys- ja koulutuspalveluiden työnantajayhteistyötä ja sujuvaa rekrytointia oppilaitoksesta työelämään sekä luomme osaamisen kehittämistä, uravalmennusta sekä työllistymistä tukevia toimintamalleja. Samalla vahvistetaan myös jo työttömänä olevien työelämäosaamista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeen aikana tuemme työllisyyspalveluiden sekä ammatillisen oppilaitoksen henkilöstön verkottumista ja osaamisen kehittämistä sekä vahvistamme nuorten, valmistumassa olevien opiskelijoiden työelämäosaamista. Opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja sujuvia siirtymiä mahdollistamme luomalla yksilö- ja ryhmävalmennusta työllistymisen tueksi, vahvistamalla itsensä työllistämisen ja osaamisen tuotteistamisen taitoja sekä lisäämällä työelämätietoutta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuvassa olevat opiskelijat sekä nuoret työnhakijat. Erityisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joilla on vaikeuksia edetä opinnoissa ja haasteita työllistymisessä. Kehitämme toimintamalleja ja uusia palveluita yhdessä valmistumassa olevien nuorten, ohjaus- ja opetushenkilöstön, työllisyyspalveluiden asiakkaiden ja ammattilaisten sekä työnantajien ja rekrytointipalveluiden kanssa.

Projekti on alkanut loppuvuonna 2017 ja kestää lokakuuhun 2019. Hanke on mukana tukemassa Tampereen kaupungin työllisyyskokeilua.

Yhteystiedot

Anne Kumpula
Projektipäällikkö
p. 040 160 2398

Lilli Tolvila 
Projektisuunnittelija
p, 040 356 8085

Annina Kipponen
Projektisuunnittelija
p. 040 187 1339

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi