DuuniPolku Tampere

Tampereen kaupungin osatoteutuksessa edistettiin erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työllistymistä opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa. Uusia yhteistoiminnallisia palveluita ja toimintamalleja rakennettiin yhdessä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa.  

Eri koulutusalojen opiskelijoiden itsensä työllistämisen ja työnhaun taitoja vahvistettiin mm. Tredusta Tekijäksi työelämään – valmennuksissa, jotka opinnollistettiin. Digitaalisia työkaluja testattiin mm. opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja palvelutarpeen arvioinnissa.

Yhteistyökokeilussa oppilaitoksen kanssa tunnistettiin opiskelijoiden varhaisen tuen tarve, johon vastattiin moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitoksen sisäisten toimijoiden ja ulkoisten verkostojen (esim. Ohjaamo, TE-palvelut) kanssa. Yhdessä oppilaitoksen strategisen ohjaushankkeen kanssa rakennettiin varhaisen tuen toimintamalli, joka on kuvattu mm. Varhaisen tuen toimintamalli -oppaassa. Varhaisen tuen jalkauttamiseen sisältyi myös henkilöstövalmennusta. Duunipolku tarjosi varhaista tukea ravintola- ja cateringalan opiskelijoille sekä yksilöohjauksessa että ryhmävalmennuksessa.  

Opiskelijoita osallistettiin palveluiden ja työuraohjauksen kehittämiseen. Hankkeen aikana tuimme työllisyyspalveluiden sekä ammatillisen oppilaitoksen henkilöstön verkottumista. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tuettiin eri tavoin työuraohjauksen vahvistamiseksi. Hankkeeseen osallistui yli 600 opiskelijaa, työnhakijaa, opetus- ja ohjaushenkilöstöä.   

Yritysten rekrytointi- ja osaajatarpeisiin, kuten Särkänniemeen, syntyi toimintamalli edistämään opintojen aikaisia työllistymispolkuja. Hyvinvointialan  yritysten rekrytointitarpeisiin vastattiin Tredusta Duuniin -rekrytointitapahtumilla. Ratikkarakentamiseen osallistuttiin mm. Ratikka työllistää – ohjausryhmätyöskentelyllä sekä kartoittamalla alihankkijoiden rekrytointitarpeita sekä muiden yritysten osaajatarpeita ennakoivalla otteella. Teollisuuden tekijätarpeisiin etsittiin yhteistyöpiloteilla tekijöitä alumiinitehtaalle ja kumialalle. Keikkatyömahdollisuuksia tarjottiin nuorille WorkPilots – yhteistyössä.

Tampereen osatoteutuksen tekemiseen pääset tutustumaan Hyvät käytännöt osiossa.

 Projekti toimi 11/2017 – 1/2020.

 

 

Tapahtumat

  • Ei tapahtumia

Projektihenkilöstö

Anne Kumpula
Projektipäällikkö

Lilli Tolvila 
Projektisuunnittelija

Annina Kipponen
Projektisuunnittelija