DuuniPolku TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulun osatoteutuksessa kokeiltiin ja kehitettiin toimintamallia, jossa ammatillisesta oppilaitoksesta valmistumassa olevat tai vastavalmistuneet työttömyysuhan alaiset tai työttömät nuoret osallistuvat yrittäjyys- ja työelämätaitoja sparraavaan tiimivalmennukseen.  Valmennuksissa nuorten yrittäjyysaikomusta ja -taitoja vahvistettiin ja omia vahvuuksia tunnistettiin ja kehitettiin. Tampereen kaupungin ja TAMK:n osahankkeet linkittyivät toisiinsa.

TAMK:n osahankkeessa toimintamallia pilotoitiin kolmen valmennusryhmän aikana, jossa  kohderyhmään kuuluvat nuoret osallistuivat yrittäjyys- ja työelämätaitoja sparraavaan tiimivalmennukseen. Yrittäjyys- ja työelämävalmennuksen aikana nuoret saivat tietoa ja oppivat: sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, tekemään liiketoimintasuunnitelman, oppivat perustiedot yritysverotuksesta, yritysrahoituksesta, yritysvakuutuksista ja tiimissä toimimista ja tiimityötaitoja, projektityötaitoja ja työelämätaitoja. Jokaisella ryhmällä oli vastuuvalmentaja sekä asiantuntijaopettajia. Lisäksi jokaista tiimin jäsentä valmennettiin yksilöllisesti kartoittaen hänen työelämävalmiuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tässä hyödynnettiin sosiaalialan voimavarakeskeistä työskentelymallia ja -menetelmiä. Keskeisenä työmenetelmänä oli voimavarakeskeinen yksilövalmennus. 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat alle 25-vuotiaat nuoret. Erityisenä kohderyhmänä olivat ne ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret, joita uhkasi työttömyys valmistumisen jälkeen, kuntouttavaan toimintaan osallistuneet nuoret sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet maahanmuuttajat.

Valmennuksesta tehtiin työkirja: Minustako yrittäjä? Työkirja yrittäjyysvalmennukseen. Työkirja kokoaa yhteen valmennuksen keskeiset osiot ja sisältää tietoa ja tehtäviä.

 

Hanke toteutettiin 11/2017 -1/2020. 

www.tuni.fi

Yhteystiedot

Ulla-Maija Koivula
projektipäällikkö
0505702471

Päivi Hämäläinen
projektityöntekijä
0406378285

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi