DuuniPolku TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulun osahankkeessa tavoitteena on kokeilla ja kehittää toimintamalli, jossa ammatillisesta oppilaitoksesta valmistumassa olevat tai vastavalmistuneet työttömyysuhan alaiset tai työttömät nuoret osallistuvat yrittäjyys- ja työelämätaitoja sparraavaan tiimivalmennukseen. Tavoitteena on nuorten yrittäjyysaikomusten ja -taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. Tampereen kaupungin ja TAMK:n osahankkeet linkittyvät kiinteästi toisiinsa.

TAMK:n osahankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa ammatillisesta oppilaitoksesta valmistumassa olevat tai vastavalmistuneet työttömyysuhan alaiset tai työttömät nuoret osallistuvat yrittäjyys- ja työelämätaitoja sparraavaan tiimivalmennukseen. Tavoitteena on, että sparrausmallista tulee jatkuva käytäntö. TAMK:n osahankkeessa hyödynnetään virtuaalisen oppimisympäristön ja tiimivalmennuksen yhdistelmää nuorten työelämä- ja yrittäjyystaitojen vahvistamisessa.

Yrittäjyys- ja työelämävalmennuksen aikana nuoret saavat tietoa ja oppivat: sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, tekemään liiketoimintasuunnitelman, oppivat perustiedot yritysverotuksesta, yritysrahoituksesta, yritysvakuutuksista ja pystyvät virtuaalisesti tekemään niihin tarvittavia toimenpiteitä, tiimissä toimimista ja tiimityötaitoja,

projektityötaitoja ja työelämätaitoja. Jokaisella ryhmällä on vastuuvalmentaja sekä asiantuntijaopettajia. Lisäksi jokaista tiimin jäsentä valmennetaan yksilöllisesti kartoittaen hänen työelämävalmiuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tässä hyödynnetään sosiaalialan voimavarakeskeistä työskentelymalli ja -menetelmiä. Keskeisinä työmenetelminä ovat Kykylaakso –virtuaalinen oppimisympäristö www.kykylaakso.fi sekä voimavarakeskeinen yksilövalmennus.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat nuoret. Erityisenä kohderyhmänä ovat ne ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret, joita uhkaa työttömyys valmistumisen jälkeen.

Hankkeen aika 1.11.2017 – 31.10.2019

www.tuni.fi

Yhteystiedot

Ulla-Maija Koivula
projektipäällikkö
0505702471

Päivi Hämäläinen
projektityöntekijä
0406378285

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tapahtumat

  • Ei tapahtumia