DuuniPolku Helsinki

Helsingin osahankkeessa kehitetään osaamiskartoitusta pitkään työttömänä olleiden aikuisten osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi sekä kartoitetaan mahdollinen tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Osaamista tunnistetaan suhteessa työelämän tarpeisiin.
Mikäli työnhakijan osaamisessa on vajeita, pyritään niihin tarjoamaan mm. lyhytaikaisia täsmäkoulutuksia.

Kohdennettujen palveluiden kehittämiseen osallistetaan yritys-ja oppilaitosverkostoa, työnhakijoita sekä työllisyydenhoidon asiantuntijoita. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi, ketterä palvelumalli työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon parantamiseksi.

Hankkeessa kehitetään myös työllisyyspalveluiden ja TE-hallinnon asiantuntijoiden työelämän tuntemusta ja yritysyhteistyötä, jotta pystytään tunnistamaan ja vastaamaan entistä paremmin työnantajakumppaneiden rekrytointitarpeisiin. 

Hankkeen pääkohderyhmänä on helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät.

Hankkeen kesto: 1.6.2018 -31.1.2020. 

 

 

Yhteystiedot

 

Niina Touré
Projektisuunnittelija
niina.toure@hel.fi
puh:  (09) 310 36 231
gsm: 040 635 2519

 

Eveliina Ikonen
Projektikoordinaattori
eveliina.ikonen2@hel.fi
puh: (09) 310 36204
gsm: 040 662 3524

 

Erika Reino
Ammatillinen opettaja
erika.reino@hel.fi
gsm: 040 193 6269