DuuniPolku Helsinki

Helsingin kaupungin osatoteutuksessa kehitettiin osaamiskartoitusta pitkään työttömänä olleiden aikuisten osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi sekä kartoitettiin mahdollinen tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Osaamista tunnistettiin suhteessa työelämän tarpeisiin. Mikäli työnhakijan osaamisessa oli vajeita, pyrittiin niihin tarjoamaan mm. lyhytaikaisia täsmäkoulutuksia.

Kohdennettujen palveluiden kehittämisessä osallistettiin yritys-ja oppilaitosverkostoa, työnhakijoita sekä työllisyydenhoidon asiantuntijoita. Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusi, ketterä palvelumalli työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon parantamiseksi.

Hankkeessa kehitetään myös työllisyyspalveluiden ja TE-hallinnon asiantuntijoiden työelämän tuntemusta ja yritysyhteistyötä, jotta pystytään tunnistamaan ja vastaamaan entistä paremmin työnantajakumppaneiden rekrytointitarpeisiin. 

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät.

Hanke toteutettiin 6/2018 – 1/2020.

 

 

Projektihenkilöstö

Niina Touré
Projektisuunnittelija

Eveliina Ikonen
Projektikoordinaattori

Erika Reino
Ammatillinen opettaja