DuuniPolku Espoo

Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu edistivät ja tukivat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yrittäjyyttä.  Osapuolet toimivat itsenäisinä osatoteuttajina.

Metropolia Ammattikorkeakoulun osatoteutukssa suunniteltiin ja kehitettiin koulutuskokonaisuus maahanmuuttajanuorten moniammatillisen yrittäjyyden tukemiseen. Koulutuskokonaisuus sisälsi opiskelijoiden osaamiskartoitukset, henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat ja tarvittavan opetuksen. Koulutus tuki kykyä hyödyntää tietoteknistä osaamista yritystoiminnassa.

Metropolian DuuniPolussa rakennettiin yrittäjyyden koulutuskokonaisuus. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi yrittäjyyskoulutusta korkeakoulutetuille maahanmuuttajlle, jotka suunnittelivat lähtevänsä yrittäjiksi tai toimivat jo yrittäjinä. Koulutuksen aikana opiskelijat saivat tietoa yrittäjyydestä sekä aloittivat omien verkostojensa rakentamisen. Yrittäjyysopintojen koulutuskokonaisuudesta tehtiin kuvaus, joka löytyy hyvistä käytännöistä. Koulutuksen jälkeen osa opiskelijoista perusti yrityksen heti ja toisten osalta yrityksen perustaminen siirtyi, koska koulutuksen aikana syntyi ymmärrys oman liikeidean edelleen kehittämisestä.  

Hanke toteutettiin 11/2017 – 1/2020.

Espoon kaupungin osatoteutuksessa kehitettiin uudenlainen malli, jonka kautta maahanmuuttajat pääsevät osalliseksi työelämään, saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata jo olemassa olevaa yritysideaa. Espoon kaupunki vastasi mentorointi- ja yrittäjäverkoston rakentamisesta sekä toimintamallin kehittämisestä. 

Espoon DuuniPolussa tuettiin maahanmuuttajien yrittäjyyttä mentoroinnin ja vertaistuen keinoin. Hankkeen aikana syntyi uusi palvelu- ja yhteistyömuoto Mastermind group, joka muodostui yrittäjyydestä ja itsensä kehittämisestä kiinostuneiden monikulttuurinen mentorointi- ja vertaisryhmä, jossa osallistujien liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen vahvistuivat.  Lisäksi hankkeessa edistettiin Espoon kaupungin, oppilaitosten, maahanmuuttajajärjestöjen ja yrittäjyyttä edistävien tahojen välistä verkostoitumista maahanmuuttajayrittäjyyden merkeissä. 

Hanke toteutettiin 1/2018 – 12/2019.

 

 

 

 

 

Projektihenkilöstö

Jaana Gummerus
Espoon kaupunki, projektikoordinaattori

 

Päivi Laine
Metropolia Ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö