DuuniPolku Espoo

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria yrittäjyyteen ja edistää Espoon kaupungin, Metropolia Ammattikorkeakoulun, maahanmuuttajajärjestöjen ja yrittäjyyttä edistävien tahojen välistä verkostoitumista. Hankkeen keskiössä on yrittäjyys. Tavoitteena on tukea erityisesti sellaista yrittäjyyttä, jossa hyödynnetään maahanmuuttajataustaisten nuorten monikulttuurillista osaamista ja autetaan rakentamaan väylä työllistymiseen yrittäjyyden kautta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea vientiin suuntautuvaa yrittäjyyttä, esimerkiksi kehittyviin maihin kohdentuvaa vientiä. Espoon kaupungin ja Metropolian osahankkeiden tuloksena syntyy testattu malli ja palvelu maahanmuuttajataustaisten nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Nuorilla on hankkeessa mahdollisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja mentoreina tulevat toimimaan kokeneet yrittäjät.

Espoon kaupungilla ja Metropolialla on yhteinen DuuniPolku-hanke, jolla on yhteinen tavoite ja yhteinen kohderyhmä. Kumpikin osapuoli toimii itsenäisenä osatoteuttajana.

Espoon osahankkeessa kehitetään uudenlainen malli, jonka kautta maahanmuuttajanuoret pääsevät osalliseksi työelämään, saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata jo olemassa olevaa yritysideaa. Espoon kaupunki vastaa mentorointi- ja yrittäjäverkoston rakentamisesta sekä toimintamallin kehittämisestä.

Metropolian osahankkeessa suunnitellaan ja kehitetään koulutuskokonaisuus maahanmuuttajanuorten moniammatillisen yrittäjyyden tukemiseen. Koulutuskokonaisuus sisältää opiskelijoiden osaamiskartoitukset, henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat ja tarvittavan opetuksen. Koulutus tukee kykyä hyödyntää tietoteknistä osaamista yritystoiminnassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka suunnittelevat lähtevänsä yrittäjiksi tai toimivat jo yrittäjinä.

Hankkeen kesto on tammikuusta 2018 joulukuuhun 2019. (Espoo)

Hankkeen kesto: 1.11.2017-31.1.2020 (Metropolia)

Yhteystiedot

Jaana Gummerus
projektikoordinaattori
puh. 040 182 4290

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi

Päivi Laine
projektipäällikkö
puh. 040 167 7999

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi