DuuniPolku – hankkeessa edistettiin työllistymistä ja yrittäjyyttä muun muassa kehittämällä ja pilotoimalla uusia palveluita ja toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia toimintamalleja. Keskeistä oli yhdistää työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamista ja prosesseja uudella tavalla. Palveluja kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaita olivat työnantajat, työmarkkinoille suuntaavat nuoret ja pidempään työttömänä olleet työnhakijat. Hankkeessa tunnistettiin ja vastattiin työelämän osaamistarpeisiin työelämäyhteistyötä kehittämällä. Samalla tunnistettiin työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien nuorten osaamista ja potentiaalia sekä osaamisen kehittämistarpeita että tuen tarpeita koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

DuuniPolku tarjosi asiakkailleen asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita. Toimimme työttömyyttä ennaltaehkäisevällä työotteella.

6Aika: DuuniPolku – hanke toteutettiin ESR- rahoitteisena yhteishankkeena viidessä 6Aika- hankkeen kaupungissa: Tampereella, Helsingissä, Turussa, Espoossa ja Oulussa. 

Päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Espoon, Turun, Oulun ja Helsingin kaupungit sekä Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kehittämistoiminnan tuloksia ja saatuja kokemuksia hyödynnetään hakkeen antamassa kehyksessä ristiin kaupunkien ja toimijoiden kesken. DuuniPolku on toteutettu ajalla 1.11.2017 – 31.1.2020.

Katso 6Aika-startegiatoimiston tekemä video DuuniPolusta: https://youtu.be/QY6iSl05ZBQ