DuuniPolku – hankkeessa edistetään työllistymistä ja yrittäjyyttä muun muassa kehittämällä ja pilotoimalla uusia palveluita ja toimijoiden yhteistoimintaan perustuvia toimintamalleja. Keskeistä on yhdistää työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamista ja prosesseja uudella tavalla. Palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaita ovat työnantajat, työmarkkinoille suuntaavat nuoret ja pidempään työttömänä olleet työnhakijat. Tavoitteena on tunnistaa ja vastata työelämän osaamistarpeisiin työelämäyhteistyötä kehittämällä. Samalla tunnistetaan työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien nuorten osaamista ja potentiaalia sekä osaamisen kehittämistarpeita ja tuen tarpeita koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa.

 

DuuniPolku haluaa tarjota asiakkailleen asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita. Toimimme työttömyyttä ennaltaehkäisevällä työotteella.

 

6Aika: DuuniPolku – hanke toteutetaan ESR- rahoitteisena yhteishankkeena viidessä 6Aika- hankkeen kaupungissa: Tampereella, Helsingissä, Turussa, Espoossa ja Oulussa.

 

Päätoteuttajana on Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Espoon, Turun, Oulun ja Helsingin kaupungit sekä Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Kehittämistoiminnan tuloksia ja saatuja kokemuksia hyödynnetään hakkeen antamassa kehyksessä ristiin kaupunkien ja toimijoiden kesken. DuuniPolku on aloittanut toimintansa 1.11.2017 ja jatkuu 31.1.2020 saakka.