DuuniPolku -Tampereen osahanke sai kunnian toimia paikallisena isäntänä Zoomi -hankkeen alueellisessa koulutuksessa Tampereella 27.9.2018 ja mahdollisuuden kutsua yhteistyökumppaneitaan kertomaan hyvistä, yhdessä kehitetyistä käytänteistä. Päivän koulutuksessa käsiteltiin sujuvia siirtymiä sekä moniammatillista yhteistyötä ja uraohjausta.

Sari Pirttiluoto kertomassa työllisyyskokeilusta sekä työttömyyttä ennaltaehkäisevästä otteesta valmistumisen kynnyksellä. Kuulijoita oli paikalla n. 90 henkilöä.

Tilaisuuden avasi Tredun työnantaja- ja yrityspalveluiden asiakkuusjohtaja Pirjo Järvinen, jonka keskeinen viesti oli asiakaslähtöisyyden korostaminen kaikessa koulutuksen toiminnassa. Ura- ja rekrytointipalvelut sekä työllistymisen näkökulma ovat tulleet entistä vahvemmin koulutuksen arkeen. Yhteistä kehittämistyötä tehdään yli organisaatiorajojen, mikä näkyy esimerkiksi Tredun ja työllisyyspalveluiden tahtotilana yhdistää ura- ja rekrytointipalveluita molempia hyödyttäen. Uusia oppimispolkuja ja oppimista muotoillaan jatkuvasti työelämän muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Opetushallituksesta pidettiin kaksi puheenvuoroa. Jouni Järvinen toi esille, että koulutuksen järjestäjän tulee koulutusta vaihtamassa olevan tai opinnot keskeyttävän opiskelijan kanssa selvittää hänelle soveltuvampi koulutuspolku. Ennen kaikkea on selvitettävä syyt vaihtoon tai keskeytykseen, sillä ne voivat edellyttää monialaista yhteistyötä. Kaisa Räty painotti puheenvuorossaan kohtaamisen tärkeyttä ensimmäisenä tukitoimena. Kiireen keskellä on pysähdyttävä kuulemaan ja näkemään. Lisäksi oppilaitoksissa on yhä kehitettävää asenteelliseen esteettömyyteen liittyen: kaikenlaiset opiskelijat tulisi toivottaa tervetulleiksi, ja mukauttaa oppilaitosta heidän tarpeisiinsa sopivaksi.

Neljännen puheenvuoron piti Sari Pirttiluoto Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista. On yhteiskunnallisesti suuri menetys, jos vastavalmistunut jää tyhjän päälle tai opiskelija keskeyttää opintonsa ja katoaa. Koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteistyöllä voidaan estää häviäminen, rakentaa malleja keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja tehdä asioita, kun ne ovat akuutteja. Toimijaverkoston vahvistaminen ja yhteistyö jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Koulutuspäivä kokosi joukon toimijoita oppilaitosten, nuorten palveluiden ja työllisyyspalveluiden tahoilta keskustelemaan ja kehittämään työllistymis- ja jatko-opintopolkuja. Puhumassa Tredusta Sirpa Vuolle sekä DuuniPolku -hankkeesta Lilli Tolvila ja Anne Kumpula. Alla oikealla Pirkanmaan osuuskaupasta ja Koivistonkylän Prismasta Viivi Pärssinen ja Minna Korpela.

Työelämän puheenvuoron pitivät Viivi Pärssinen ja Minna Korpela Pirkanmaan osuuskaupalta ja Koivistonkylän Prismasta. Osuuskaupan tahtotilana on ollut mahdollistaa erityistä tukea tarvitseville ja osatyökykyisille työtä yrityksessä. Tämä on tarkoittanut heidän huomioimistaan rekrytoinneissa ja työtehtävien suunnittelussa: Työvuorojen sisältöjä on pilkottu tehtäviksi ja rekrytointitilanteessa erityistä tukea tarvitseva saa mahdollisuuden yksilöhaastatteluun massahaastattelun sijasta. Mukaan voi ottaa läheisen henkilön, jonka seurassa jännitys vähenee ja kohtaaminen onnistuu. Minna ja Viivi huomauttivat, että tulosvastuullisessa liiketoiminnassa on tärkeää, että erityistä tukea tarvitsevalle on aito työllistämistarve. Tarkoitus ei ole tehdä pelkkää brändikuvaa, vaan mahdollistaa polkuja työelämään.

Iltapäivällä pidettiin useampi workshop, joissa kehitettiin muun muassa sujuvia siirtymiä ja oppilaitosten yhteistyötä, työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhteistyötä sekä uraohjaajan osaamiskartoitusta. Lisätietoja Zoomista, päivän sisällöistä ja puhujien esitykset löytyvät Zoomin sujuvien siirtymien sivuilta, täältä.

Kuvat ja teksti Annina Kipponen