Istun ulkona auringonpaisteessa Byströmin Ohjaamon työhönvalmentajan Saara Lehdon kanssa. Puhumme nuorten työllistämisestä ja siitä, miten nuoret etsivät omaa polkuaan työelämään.

Saara kuvaa hyvin nuorten maailmaa ja asioita, joita heillä on mielessä, kun hakeutuvat Byströmille. Nuoret työnhakijat ovat ihania ja aitoja elämänsä asioissa, usein epävarmoja itsestään ja työllistymisestään.

”Nuoret eivät vielä välttämättä tiedä, mikä on heidän oma juttunsa. Heillä voi olla tutkinto suoritettuna, mutta ei tietoa mihin voisi työllistyä tai mitkä omat mahdollisuudet ovat.”, kuvailee Saara ja jatkaa: ”Työnhakuilmoitukset ovat täynnä superlatiiveja, joista nuori ei löydä itseään eikä tunnista omaa osaamistaan riittävästi.”

Saaran ajatuksissa on toimintaterapian periaatteita. Dynamiikka toimintaympäristöjen, toiminnan ja ihmisten välillä otetaan huomioida työhönvalmennuksessa. Nuori työnhakija nähdään kokonaisvaltaisesti, millainen tyyppi hän on ja mitä työtä hän haluaa tehdä. Työhönvalmennuksessa lähdetään kartoittamaan nuorten osaamista ja mielenkiinnon kohteita. Aiempaa työkokemusta on hyvä lähteä palastelemaan ja konkretisoimaan, kysytään ”Mikä siellä oli kivaa? Mikä siellä oli helppoa?” ja sanoitetaan osaamista toiseen kontekstiin ja laajemmalle. Jos nuori on ollut töissä jäätelökioskissa, miten sen osaamisen karttumisen voi tuoda muuhun työhön. Jos työkokemusta ei vielä ole paljoa, voi osaamista ollut karttuneena harrastuksista ja muusta toiminnasta.

 Lisäksi nuorten silmiä avaavaa on puhe siitä, mitä nuori itse voi tuoda yritykseen ja antaa uusia asioita puolestaan työnantajalle. Nuoren tapa tehdä työtä uudella freesillä tavalla ja some-osaaminen voi olla yritykselle tervetullutta ja useat työnantajat ovat valmiita ottamaan uusia näkökulmia yrityksensä toimintaan.

”Työhönvalmennuksessa ymmärretään ja kuunnellaan, mutta myös hyvällä tavalla oikea-aikaisesti tuupataan eteenpäin. Paapominen ei vie eteenpäin, mutta aktivointia tehdään nuoren mukaan yksilöllisesti. Jotkut tarvitsevat ymmärrystä ja tukea pidempään.”, kertoo Saara. Tapaamisissa asetetaan tavoitteet ja sovitaan mitä nuori tekee ennen seuraavaa tapaamista. Tavoitteet voidaan asettaa pala palalta osatavoitteisiin, mutta suunta on eteenpäin. Nuorten ajattelussa on paljon mustavalkoista: ”Tämäkin meni pieleen, en onnistu ikinä”, saattaa nuori todeta, mutta epäonnistumisista otetaan opiksi ja edetään eteenpäin askel askeleelta yhdessä. ”Usein auttaa, kun sanoo että moni muukin painii tämän asian kanssa. Et ole yksin.”, Saara sanoo.

Nuoret työnhakijat tarvitsevat positiivisen kokemuksen työllistymisestä ja työelämästä. Yritykset voivat rohkeasti avata ovensa nuorten työkokeilulle ja sitä kautta pidempään työsuhteeseen työllistämiselle. Tarvitaan positiivista vahvistamista, että nuori saa näyttää osaamisensa. Nuoret tarvitsevat rakentavaa palautetta, jonka avulla osaaminen voi kehittyä ja yritykset saavat osaajia työntekijöiksi.

Kirjoittaja on Miia Narkaus, DuuniPolku Oulu osahankkeen projektipäällikkö