Yhteisömentori Aden Hussein

Mastermind-group aloitti toimintansa ensimmäistä kertaa Espoon Otaniemessä Agridissa. Tapahtumaan osallistui noin 20 ihmistä, suurin osa osallistujista oli Duunipolku hankkeen Metropolian amk:n yrittäjyyskurssia käyneitä opiskelijoita. Saimme ryhmään mukaan myös hankeen ulkopuolelta muutaman osallistujan, jotka kertoivat mielenkiintonsa ryhmää ja uutta mentorointimallia kohtaan.

Mastermind-ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa puolen vuoden ajan. Ryhmän vetäjänä toimii kokenut turvallisuusalalla työskentelevä yrittäjä ja mentori Ahmed. Mastermind tiimin taustatukeen kuuluu myös kaksi vertaismentoria jotka ovat tiiviisti mukana toiminnassa. Ryhmä kuuluu Espoon kaupungin osahankkeeseen, jossa kehitetään maahanmuuttajataustaisten yrittäjäosaamista mentoroinnin, yrittäjäjärjestöjen ja neuvontaorganisaatioiden palvelujen avulla. Tavoitteena on, että Mastermind-ryhmä jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä.

Ensimmäisellä tapaamisella ryhmä tutustui toisiinsa ja puhuttiin yhteishengen ja kannustavan positiivisen asenteen tärkeydestä ryhmän sisällä. Sen jälkeen mietittiin yhdessä ryhmän tavoitteet ja jokainen pääsi esittelemään liikeideansa. Kaikki olivat tyytyväisiä mentorin hyvistä neuvoista. Ne liittyivät omien vahvuuksien löytämiseen ennen yrittäjyyden aloittamista sekä omien taloudellisten, ajallisten ja henkisten resurssien kartoittamiseen.

Mastermind-ryhmän toisessa tapaamisessa hiotaan liiketoimintamallia ja harjoitellaan hissipuhetta eli ”pitsausta”. Aktoreiden pitäisi pystyä kiteyttää lyhyeen ja ytimekkääseen muotoon se, miten heidän yrityksensä tarjoaa ratkaisun johonkin ongelmaan ja miksi juuri heidän yrityksensä on järkevin kumppani kyseisen ongelman ratkaisemiseksi. Seuraava Mastermind group tapaaminen on maaliskuun ensimmäisenä päivänä, joka on Tulevaisuuspäivä. Silloin teemana on sopivasti tulevaisuuden suunnittelu yritystoiminnassa.

Blogin kirjoittaja on DuuniPolku-hankkeen Espoon yhteisömentori Aden Hussein. Hän toimii yhteyshenkilönä Mastermind grouppilaisille. aden.hussein@espoo.fi, 045 601 2838.

DuuniPolku Espoon projektikoordinaattorina toimii Jaana Gummerus. jaana.gummerus@espoo.fi, 040 182 4290