Syksyllä 2018 käynnistyi TAMKissa toinen Duunipolku valmennus. Ensimmäinen Duunipolku ryhmä oli keväällä 2018. TAMKin ryhmät ovat olleet vajaan kymmenen hengen ryhmiä, joissa on keskitetty yrittäjyysvalmennukseen. Kurssin kesto on ollut maksimissaan 16 viikkoa ja tapaamisia on ollut kerran tai kaksi viikossa. Monipuolinen opettajien tiimi on valmentanut tiimeissä toimivia osallistujia. Tavoitteena on ollut yrittäjyyden perusteiden tiimioppiminen.

Tiimioppimisen kautta jokaisen osallistujan yrittäjyys- ja työelämätaidot kehittyvät. Kurssin aikana on tehty tutustumiskäyntejä yrityksiin ja tutustuttu erilaisiin yrittäjyysmuotoihin. Sosiaalialan voimavarakeskeisiä malleja hyödyntämällä jokainen osallistuja on saanut myös yksilöllistä valmennusta, jossa keskitytään hänen henkilökohtaisiin työelämävalmiuksiinsa ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Duunipolku-valmennukseen on kuulunut esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien tekoa, markkinoinnin kenttään tutustumista, katteen laskemista sekä kevyt- ja osuuskuntayrittäjyyteen tutustumista. Viimeisimpänä tehtävänä osallistujat ovat työstäneet ryhmissä fiktiivisten liiketoimintojen suunnitelmaa sekä käyneet läpi mitä hyvään esitykseen kuuluu. Esimerkiksi pitchausta varten he joutuvat vielä miettimään pieniäkin yksityiskohtia, kuten miten pukeutua esitystä varten, minkälaista värimaailmaa hyödyntää esityksessä ja kuinka ottaa yleisö osalliseksi. Lisäksi valmennukseen on sisältynyt erinäisiä pieniä harjoitteita, esimerkiksi oman voimavaran tunnistamis- ja lisäämisharjoite.

Jonna (25) toimii jo kevytyrittäjänä, mutta työvoimatoimiston ehdotuksesta hän päätti ohjautua Duunipolkuun, koska yrittäjyys on ollut hänelle yksi vaihtoehto. Duunipolun tiimiopetus on ollut hänen mielestään ajoittain hieman sekavaa eikä asioiden käsittely ole tuntunut aina johdonmukaiselle. Kokonaisuutena on ollut hyvä saada tietää lisää yrittäjyydestä.

Noora (28) on kerran aikaisemmin ollut yrittäjyyskurssilla, mutta hakeutui Duunipolkuun toiveena lähinnä täydentää jo olemassa olevaa tietotaitoaan yrittäjyydestä. Hänellekin suositeltiin Duunipolku valmennusta työvoimatoimiston puolelta sekä ollessaan eräällä työttömille tarkoitetussa tapahtumassa nuorten yrittäjien pisteellä. Hän tahtoisi viedä eteenpäin omaa liiketoimintasuunnitelmaansa, mutta harmittelee että valmennuksessa ollaan liiaksi keskitytty ryhmätyöhön ja suunnittelemaan kuvitellun yrityksen ideaa ja toimintaa. Parhaimpina puolina valmennuksesta hän mainitsee sen, että yrittäjyyden hankalasti ymmärrettävät asiat on osattu selittää auki.

Keväällä 2019 on vielä vuorossa kolmas Duunipolku ryhmä ja onkin mielenkiintoista nähdä, millainen porukka tulee kasaan. Tavoitteena on koota tällä kertaa maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka harkitsevat yrittäjyyttä yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona.