Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet

Turun DuuniPolun osahankkeilla oli pitkälti yhteiset tavoitteet ja kehittämiskohteet. Osahankkeissa keskeistä oli työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamisen yhdistäminen ja uusien työllisyyttä edistävien mallien ja välineiden kehittäminen työllisyys- ja koulutuspalvelujen käyttöön. Osahankkeet toteutettiin ajalla 1.11.2017–31.1.2020. Turun kaupungin osahankkeen toteuttajana toimi Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus. Osahankkeet toteutettiin yhteistyössä työllisyyspalvelukeskuksen sekä Turun ammatti-instituutin toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä olivat työllisyyspalvelujen asiakkaat ja ammattiin opiskelevat nuoret. Keskeisessä roolissa hankeen toteuttamisessa olivat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.

Osahankkeet kehittivät yhdessä tavoitteellisen ja motivoivan haastattelumallin työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöiden ja oppilaitosten käyttöön. Tavoitteena on edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien opiskelijoiden työllistymistä. Haastattelumalli perustuu motivoivan haastattelun menetelmiin sekä asiakas-, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Tutustu työnhakijoiden haastattelulomakkeisiin: pidempi lomake ja lyhyempi lomake.

Hankkeet toteuttivat yhdessä työllisyyspalvelujen nuorille työnhakijoille kaksi mentorointijaksoa, joissa mentoreina toimivat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat. Mentorointijaksojen pohjalta ammattikorkeakoulun osahankkeessa kehitettiin vertaismentorointiin perustuva mentorointimalli ja julkaistiin Mentoroinnin käsikirja.

Turun kaupungin osahankkeessa rakennettiin verkkotietopalvelu Työllisyysviuhka, jonne koottiin laajalti tietoja Turun seudulla tarjolla olevista työllistymistä edistävistä palveluista. Verkkotietopalvelussa palvelutiedot ovat keskitetysti yhdessä paikassa ja helposti käytettävissä. Turun ammattikorkeakoulu oli tiiviisti mukana verkkotietopalvelun kehittämisessä. Verkkotietopalvelun rinnalle rakennettiin Palvelupolkumallit työllisyyspalvelujen eri asiakasryhmille. Haastattelumallit toimivat työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöiden asiakasohjauksen tukena.

Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu kehitti toiminnallisia menetelmiä ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien tukemiseksi.  Menetelmien kehittäminen tapahtui yhteistyössä Turun ammatti-instituutin kanssa. Aiheesta julkaistiin opas ammatillisten oppilaitosten käyttöön.  Duunipolulla – Työvälineitä ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien ohjaamiseen – oppaan sähköisen version lataat ilmaiseksi täältä.

Lisätietoja ja materiaalia osahankkeiden kehittämiskohteista ja -tuloksista voi tiedustella osahankkeiden hankevastaavilta:

Niina Vuoristo

Turun ammattikorkeakoulu

040 355 0939
niina.vuoristo@turkuamk.fi

Arto Alakoski

Turun kaupunki

044 907 2294
arto.alakoski@turku.fi