Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet

Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun osahankkeet toteutettiin yhdessä ja niillä oli pitkälti yhteiset tavoitteet ja kehittämiskohteet. Osahankkeissa keskeistä oli työllisyys- ja koulutuspalvelujen osaamisen yhdistäminen ja uusien työllisyyttä edistävien mallien ja välineiden kehittäminen työllisyys- ja koulutuspalvelujen käyttöön. Molempien osahankkeiden kesto oli 1.11.2017–31.1.2020.

Turun kaupungin osahankkeen toteuttajana toimi Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus. Osahankkeet toteutettiin yhteistyössä työllisyyspalvelukeskuksen sekä Turun ammatti-instituutin toimijoiden kanssa. Osahankkeiden kohderyhmänä olivat työllisyyspalvelujen asiakkaat ja ammattiin opiskelevat nuoret. Keskeisessä roolissa hankeen toteuttamisessa olivat myös ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat.

Osahankkeet kehittivät yhdessä tavoitteellisen ja motivoivan haastattelumallin työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöiden ja oppilaitosten käyttöön. Mallin tavoitteena on työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien opiskelijoiden työllistymisen edistäminen. Malli perustuu motivoivan haastattelun menetelmiin sekä asiakas-, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Osahankkeet toteuttivat yhdessä työllisyyspalvelujen nuorille työnhakijoille kaksi mentorointijaksoa, joissa mentoreina toimivat ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat. Mentorointijaksojen pohjalta ammattikorkeakoulun osahankkeessa kehitettiin vertaismentorointiin perustuva mentorointimalli ja julkaistiin mentoroinnin käsikirja.

Turun kaupungin osahankkeessa rakennettiin verkkotietopalvelu (Työllisyysviuhka), jonne koottiin laajalti tietoja Turun seudulla tarjolla olevista erilaisista työllistymistä edistävistä palveluista. Verkkotietopalvelussa palvelutiedot ovat keskitetysti yhdessä paikassa ja helposti käytettävissä. Ammattikorkeakoulun osahanke oli tiiviisti mukana verkkotietopalvelun kehittämisessä.

Verkkotietopalvelun rinnalle rakennettiin työllistymispolkumallit työllisyyspalvelujen eri asiakasryhmille. Mallien tarkoituksena on toimia työllisyyspalvelujen ohjaavien työntekijöiden asiakasohjauksen tukena.

Lisäksi ammattikorkeakoulun osahankkeessa kehitettiin toiminnallisia menetelmiä ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien tukemiseksi ja julkaistiin aiheesta opas ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Menetelmien kehittäminen tapahtui yhteistyössä Turun ammatti-instituutin kanssa. Toiminnallisten mentelmien opas Duunipolulla – Työvälineitä ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien ohjaamiseen. Oppaan tekivät Outi Linnossuo ja Marju Lindholm Turun ammattikorkekouluasta (2019). Lataa oppaan sähköinen versio ilmaiseksi täältä.

Lisätietoja ja materiaalia osahankkeiden kehittämiskohteista ja -tuloksista voi tiedustella osahankkeiden hankevastaavilta:

Niina Vuoristo

Turun ammattikorkeakoulu

040 355 0939
niina.vuoristo@turkuamk.fi

Arto Alakoski

Turun kaupunki

044 907 2294
arto.alakoski@turku.fi