Oulun DuuniPolun tuloksia

BusinessOulun hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli, Työssävalmennus, edistämään työttömien työnhakijoiden siirtymistä työelämään. Hankkeen aikana 14 asiakkaan kanssa toteutettiin työssävalmennuksen kokonaisuus ja  heistä 12 työllistyi valmennuksen päätyttyä yritykseen. Työssävalmennus_alkukartoituslomake

  • Työssävalmennus on vastannut sekä lyhyt- että pitkäaikaisten työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelun, koulutuksen ja työllistymisen tarpeeseen sekä yritysten rekrytointitarpeeseen. Työssävalmennus on vähentänyt asiakkaiden uudelleen palaamista työllisyyspalveluihin, koska suurin osa asiakkaista on pystytty sijoittamaan pysyvästi työelämään tai asiakkaan tilannetta edistävään palveluun tai koulutukseen. Yritykset ovat myös voineet rekrytoida helposti uusia työntekijöitä ja 3 yritystä halusi valmentajan kautta toisenkin työntekijän ensimmäisen rekrytoinnin jälkeen.
  • Työssävalmennuksen avulla koottiin yrityksistä monipuolinen oppimisympäristöjen verkosto, josta on löytynyt osaamisen tunnistamiseen että sen kehittämiseen mahdollistavia työtehtäviä ja työympäristöjä. Työttömät työnhakijat ovat olleet pitkäaikaistyöttömiä ja ”vaikeasti työllistettäviä”, mutta mallin toimivuus on mahdollistanut työllistämisen.
  • Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa on kehitetty työssävalmennuksen arviointimenetelmää ja Diak:n arviointikehikkoa, joka toimii keskustelun pohjana ja painottuu hyvinvointiin. Kehikko on ollut testauksessa työssävalmennuksessa olleilla asiakkailla. Työssävalmennus_arviointimenetelmä
  • Hankkeen aikana on kehitetty valmennusseteli, jonka yritys on saanut käytyään työssävalmennuksen prosessin läpi. Setelillä on kannustettu ja tuettu työantajia työpaikalla tapahtuvasta ohjaamisesta ja perehdyttämisestä työllistäessään työttömän tai vastavalmistuneen henkilön. 14 valmennusseteliä maksettiin hankkeen aikana. Valmennusseteli on kuulunut Oulun kaupungin yrityksille myönnettävien työllistämistukien piiriin ja se säilyy yhtenä Oulun kaupungin tukimuotona hankkeen päättymisen jälkeen.

Oulun Duunipolku kontaktoi lähes 200 yritystä. 83 yrityksen kanssa tehtiin konkreettista yhteistyötä: yrityksiin työllistyi työnhakijoita, yritykset osallistuivat yrityksille suunnattuihin aamupalatilaisuuksiin tai yritysten kanssa käytiin jatkon kannalta merkittäviä keskusteluja yhteistyömahdollisuuksista esim. koulutusten saralla. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia rekrytointia tukevia keinoja kuten LinkedIn – kampanjaa työnhakijoiden osaamisen markkinoinnissa ja työnäyttöä.  

Projektin 71 työnhakija-asiakkasaasta 24 työllistyi yrityksiin ja 11 Oulun kaupungin eri yksiköihin. Koulutukseen löytyi polku 11 työnhakijalla. 

DuuniPolku Oulun diaesitys päätösseminaarista löytyy täältä.

 

Oulun Duunipolku kehittämässä palveluita työnantajille, Espoo 11.12.2018