Helsingin DuuniPolun tulokset

  • Digitaalisen työnhakusovelluksen pilotointi. Sen myötä vahvistui näkemys sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista sekä osaamisen tunnistamisessa ja työnhaussa.
  • Räätälöity osaamisen tunnistamisen prosessi työllisyydenhoidon asiakkaille. Prosessia selkeytettiin yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa. Ohjaustyötätekeville tehtiin materiaali, joka selkiyttää ja tukee koulutuksiin ohjausta sekä osaamisen tunnistamisen vaiheita.
  • Tietoa asiakkaiden työhausta, työnhakuaktiivisuudesta, -motivaatiosta sekä digitaidoista yksilöllisten haastattelujen ja anonyymien kyselyjen pohjalta. Keskeiset löydökset: työnhaku aiheuttaa stressiä, työnsaannin positiivinen merkitys omaan tilanteeseen nähden ja sovelluksen käyttöönotolla on positiivinen vaikutus työnhakumotivaatioon. Yli puolet hankkeen asiakkaista koki tarvitsevansa osaamisen täydentämistä tai lisäkoulutusta työllistyäkseen.
  • Asiakkaita tavattiin myös ryhmissä. Ryhmämuotoiset palvelut olivat uusi toimintamuoto Aikuisten Typissä, jonka asiantuntijat kokivat toimivaksi

Katso Helsingin päätösseminaarin 11/2019 esitysmateriaali Sinä osaat – materiaali

DuuniPolku Helsinki – Niina Touré ja Erika Reino kertovat työnhakusovelluksesta työnantajien ja työnhakijoiden profiilien yhteensovittamisen apuna, Espoo 11.12.2018