Metropolia Ammattikorkeakoulun osatoteutus toteutti kaksi yrittäjyyskoulutusta maahanmuuttajille. Oppilaitokseen reakennettiin maahanmuuttajataustaisille yrittäjyyden koulutusmalli. Malli voidaan jatkossa toteuttaa avoimen amk:n koulutuksena.

 

Päivi Laine kertoo havainnoistaan maahanmuuttajien  yrittäjyyskoulutuksesta Metropoliassa vertaisarviointipajassa 11.12.2018.

Espoon kaupungin osatoteutuksen tuloksia: 

  • Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen  Lanseerattiin uusi raja-aitoja ylittävä palvelu Mastermind group, joka monipuolisti kaupungin palvelutarjontaa. Tämän uuden mentorointiverkoston avulla yrittäjyydestä kiinnostuneita mahanmuuttajia ohjattiin kaupungin työllisyys-, yrittäjyys- ja koulutuspalveluiden pariin. 
  • Hyvinvoinnin edistäminen  Mastermind group vahvisti osallistujien itsensä sekä heidän läheistensä hyvinvointia. Kun osallistuja kokee osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työllistymiseensä niin henkisen hyvinvoinnin vaikutukset ulottuvat koko hänen elinpiiriinsä.  Osallistujat saivat paljon tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja palveluntarjoajista. Tapaamisissa visioitiin tulevaa ja vahvistettiin minäkuvaa, annettiin luovuudelle tilaa. Verkostoituminen oli tapaamisten ytimessä ja tunne yhteenkuuluvaisuudesta  lisäsivät hyvinvointia.
  • Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus Espoon kaupungin DuuniPolun ytimessä oli yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus, jota kasvatettiin Mastermind groupin avulla. Samaan ryhmään olivat tervetulleita kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet, kulttuuritaustoista tai statuksesta riippumatta. Ainoa vaade oli, että osallistujan pitää olla kiinnostunut itsensä kehittämisestä. Mastermind group on monikulttuurinen mentorointiryhmä, jossa tuetaan eri taustoista tulevien ihmisten mahdollisuutta osallisuuteen ja oman työpolun rakentamiseen.