On tullut aika esitellä DuuniPolun visuaalisen ilmeen takana toimiva Tredun opiskelija, Mari Törmä. Hän on ensimmäisen vuoden opiskelija, joka opiskelee julkaisutuotannon osaamisalalla media-alan toteuttajaksi. DuuniPolku antoi keväällä toimeksiannon Tredun opiskelijaryhmälle suunnitella koko hankekokonaisuudelle visuaalisen ilmeen julisteisiin ja roll-upeihin. Toimeksiannon pohjana toimi aiemmin esittelemämme opiskelijan, Otto Vainionpään, DuuniPolulle suunnittelema logo. Muita toiveita visuaaliselle ilmeelle olivat lämminhenkinen tunnelma, ihmisiä tekemässä yhdessä ja kuvista näkyvä innostus.

”Ensimmäinen asiakastilaus oli haastava, mutta onnistunut”

DuuniPolun toimeksianto oli Marin opinnoissa ensimmäinen asiakastyö, vaikka asiakastilauksista hänelle oli jo kertynyt kokemusta aiemman ammatin, kuvataiteilijan työn, kautta. Haastavaa tehtävässä Marin mukaan oli suunnitella yhtenäinen kokonaisuus usealle eri työlle. Lopputulos oli kuitenkin onnistunut ja siitä voi olla ylpeä. DuuniPolun toimeksianto oli Marin kertoman mukaan selkeä. Hankkeen nimestä tuli mieleen karttamainen ilme ja polku, mikä johdatteli suunnittelutyötä eteenpäin.

Mari Törmä on suunnitellut DuuniPolulle visuaalisen ilmeen. Kuvassa Mari valmiin roll-upin kanssa.

Julkaisutuotannon opinnoissa opiskelijat tekevät osaamistaan Marin kertoman mukaan näkyväksi blogeissa, jotka toimivat myös osaamisen näyttöinä tutkinnossa. Osaamista hankitaan asiakastöinä ja työpaikoilla harjoitellen. Yhteistyötä projektien kanssa voisi kuitenkin olla enemmän. Graafisella alalla itsen ja osaamisen esille tuominen kuuluvat alan luonteeseen. Sosiaalisen median eri kanavien hyödyntäminen on tärkeää osaamisen näkyväksi tekemisessä.

”Opiskelijoilla pitäisi olla enemmän yhteistyötä projektien kanssa.”

Ammatinvaihto ja uudet työllistymisen tavat ovat mahdollisuuksia

Mari näkee yrittäjyyden kohdallaan vahvana vaihtoehtona. Itsenäisen työn luonne oli merkittävä vetovoimatekijä alalle hakeutumiseen. Hänen mukaansa alalla työllistyminen yritysten kautta on haastavaa. Freelancerina tai toiminimellä työskentely ovat mahdollisuuksia. Niiden rinnalle on tullut myös kevytyrittäjyyttä, joten työllistymisen mahdollisuuksia on paljon. Verkostoituminen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana työpaikoilla harjoitellessa.

”Verkostoituminen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana työpaikoilla harjoitellessa.”

Suomalaisen koulutuksen vahvuudeksi Mari mainitsee mahdollisuudet alan vaihtamiseen: ”Mielestäni on hyvä, että aikuisopiskelu on mahdollista ja suhteellisen lyhytluontoista. Moni jää pohtimaan alan vaihtoa pidemmäksi aikaa ja se jää tekemättä. Jos toinen ala kiinnostaa, niin minkä ikäisenä tahansa voi opiskella ja tarttua tilaisuuteen.”

Karttamainen elementti näkyy julisteessa ja roll-upissa sinisenä ja punaisena katkoviivana, jotka johdattelevat opiskelijan ja työnhakijan polkuja eri ammattien välillä.

 

Kuvat ja teksti: Annina Kipponen, DuuniPolku