Avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 49 500, kun vuotta aiemmin määrä oli 36 800. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi useimmilla toimialoilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta ja kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.

Työvoimapulaa on etenkin Uudellamaalla, ja toimialoista etenkin rakennus-, logistiikka-, horeca-, hoiva-, ja kiinteistö- ja puhtaanapitoalojen työnantajat ovat viestineet hankaluudesta löytää osaavaa, tai vähintäänkin oppimiseen motivoitunutta työvoimaa.

Helsingin osahankkeen taustaorganisaationa toimii Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto –yksikön TYP Aikuisten palvelut, joka tarjoaa palveluita yli 30-vuotiaille helsinkiläisille työnhakijoille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta yhteispalvelusta.

Duunipolku –hankkeen työntekijät ovat koonneet TYP-asiantuntijoiden avulla yhteen työvoimapula-aloilla avoinna olevista työtehtävistä kiinnostuneita työnhakijoita, joiden osaamista tunnistetaan suhteessa työelämän tarpeisiin.
Mikäli työnhakijan osaamisessa on vajeita, pyritään niihin tarjoamaan mm. lyhytaikaisia täsmäkoulutuksia. Syksyn aikana käyttöön ja jatkokehitettäväksi saadaan Tiitus Group Oy:n toteuttama digitaalinen rekrytointisivusto Duuniosuma, jonka avulla työnantajan tarpeita ja työnhakijan osaamista kartoittaen saadaan yhdistettyä sopiva työ ja tekijä.

Hanke toteuttaa yhdessä TYP:in yrityskoordinaattorin kanssa myös ”Rekry-treffejä!”, joihin työnantajien edustajat saapuvat esittelemään heillä avoinna olevia työpaikkoja ja pika-työhaastattelemaan kiinnostuneita työnhakijoita.