Duunipolun Helsingin osahankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja ja palvelumalli pidempään työtä etsineiden aikuisten työnhakijoiden ja työntekijöitä etsivien yritysten kohtaannon parantamiseksi. Yhtenä työvälineenä pilotoidaan ja kehitetään digitaalista työnhaku- ja rekrytointisovellusta, Duuniosumaa, kohderyhmille sopivaksi. Koska käyttäjät itse ovat parhaita oman asiansa asiantuntijoita, Duunipolku Helsinki on ottanut käytännökseen koota Duuniosuma-työnhakuprofiilin itselleen tehneistä työnhakija-asiakkaista kehittäjäryhmiä. Kehittäjäryhmien kanssa kokoonnutaan kuukausittain ruokailun ja vireän keskustelun merkeissä yhdessä pohtimaan, miten Duuniosumasta saadaan mahdollisimman helppokäyttöinen, monipuolinen ja toimiva väline työnhaun tueksi. Asiakkaiden palautteen perusteella sovellukseen onkin tehty tämän vuoden aikana monia uusia päivityksiä.