DuuniPolku Helsinki -osahankkeessa on loppuvuodesta 2018 saakka pilotoitu digitaalisen työnhakusovelluksen mahdollisuuksia yhtenä työvälineenä aikuisten, pitkään työtä etsineiden työnhakijoiden, ja työntekijöitä etsivien työnantajien kohtaannon parantamisessa. Duuniosumaksi nimettyä sovellusta on kuluneen puolen vuoden ajan kehitetty ja mukautettu kohderyhmälle sopivaksi asiakaspalautteen ja käyttäjäkokemusten perusteella. Tiitus Group Oy:n edustus kävi toukokuussa tapaamassa ja haastattelemassa DuuniPolku Helsinki -hankkeen työntekijöitä uutiskirjettään varten. Lue artikkeli alta.

Työnhakutaidot kuntoon Duuniosuman avulla